SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Odpowiedzialność społeczna odgrywa obecnie coraz większą rolę nie tylko w polityce społecznej, ale stała się dobrą praktyką w działalności przedsiębiorstw. W Organizacjach, które deklarują i pragną wykazać, że podchodzą do ochrony środowiska poważnie i że są gotowe na zmniejszanie swojego oddziaływania na środowisko, oczywistym działaniem staje się wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem.

Aktualnie najbardziej znanym i popularnym standardem, zawierającym wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego jest norma międzynarodowa EN-ISO 14001:2015.

Proponujemy Państwu pomoc w dostosowaniu systemu zarządzania w firmie do wymagań powyższej normy pamiętając, że celem wdrożenia jest osiągnięcie wymiernych korzyści:

  • Lepsze zarządzanie środowiskowe prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów i poboru energii

  • Zwiększenie efektywności, aby obniżyć koszty prowadzenia działalności

  • Rozwijanie swoich szans biznesowych, dzięki potwierdzonej zgodności z normą

  • Większe zaufanie interesariuszy i Klientów poprzez spełnianie wymogów prawnych

  • Przygotowanie się na zmieniający się krajobraz biznesowy.


  • Copyright © Annikaproject