SZKOLENIA

Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla grup zamkniętych z jednego przedsiębiorstwa oraz szkolenia otwarte dla uczestników z różnych firm. Oferujemy zarówno szkolenia ogólne, mające na celu zaznajomienie uczestników z tematyką systemów zarządzania, kwestii ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak i szczegółowe warsztaty dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w procesy.

Dokładamy wszelkich starań, aby, oprócz wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń, zapewnić Państwu interesującą i zróżnicowaną formę prowadzonych zajęć oraz profesjonalne materiały. Zakres tematyczny szkoleń:

Kompleksowe szkolenia w zakresie systemów zarządzania:

	-jakością,
    -środowiskowych
    -bezpieczeństwem i higieną pracy
    -laboratoriami
    -zintegrowanych systemów zarządzania
	-Szkolenia obejmują warsztat dla kierownictwa i przeszkolenie Przedstawiciela Kierownictwa, szkolenia zespołów projektowych oraz audytorów
wewnętrznych. Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania wg ISO/TS 16949:2009 otrzymują
certyfikaty wydane przez kompetentną jednostkę certyfikacyjną. -Warsztaty w zakresie stosowania narzędzi jakości; np. FMEA, MSA, SPC, 5S; -Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym; -Szkolenia audytorów II strony (Przygotowanie do prowadzenia audytów u dostawców i partnerów)

Dostosowując się do oczekiwań naszych Klientów organizujemy także wyjazdy integracyjne połączone z częścią szkoleniową.

Copyright © Annikaproject