SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Współcześnie działające firmy i organizacje, chcąc utrzymać lub zdobyć pozycję na rynku, są zmuszone do ciągłego zwiększania wydajności i efektywności swoich działań przy jednoczesnej optymalizacji nakładów. Wdrożenie systemów zarządzania opartych na sprawdzonych rozwiązaniach i standardach jest skuteczną i prostą drogą do osiągnięcia tych celów. Istnieje wiele norm międzynarodowych regulujących podstawowe wymagania dla tych systemów – są to zarówno rozwiązania uniwersalne (jak ISO 9001) jak i skierowane do klientów z określonych sektorów działalności gospodarczej i administracji. Najbardziej popularne:

  • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania

  • IATF 16949:2016 Systemy zarządzania jakością dla organizacji z sektora motoryzacyjnego

  • PN-EN ISO/IEC 17025 (laboratoria) i PN-EN ISO 15189:2008 (laboratoria medyczne)

  • Inne, dobrane stosownie do branży, w której działa Klient
  • Proponowane przez nas rozwiązania są oparte o powyższe normy, ale zawsze zindywidualizowane i dostosowane do charakteru organizacji, dla której pracujemy. Naszym głównym celem jest bowiem zaprojektowanie systemu ukierunkowanego na mierzalne efekty; ciągłe doskonalenie i wzrost naszych Klientów.


    Copyright © Annikaproject