PRZYDATNE LINKI

International Organization for Standardization (ISO)
www.iso.org

Europejski Komitet Standaryzacji
www.cenorm.be

Polski Komitet Normalizacyjny
www.pkn.pl

Klub Polskie Forum ISO 9000
www.pfiso9000.pl

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000
www.pfiso14000.org.pl

Polskie Centrum Akredytacji
www.pca.gov.pl

Jednostka Certyfikacyjna IMQ S.A.
www.imqpoland.pl

Copyright © Annikaproject