SYSTEMY ZARZĄDZANIA BHP

W oczekiwaniu na opublikowanie międzynarodowej normy ISO 45001 „Systemy zarządzania BHP. Wymagania i wytyczne stosowania”, proponujemy naszym klientom szeroką pomoc w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o jedną z norm:

  • PN-N 18001:2004

  • OHSAS 18001:2007
  • Każdy z zaprojektowanych systemów zarządzania BHP jest oparty o rzetelnie i szczegółowo przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego; stanowi ona bowiem podstawę do planowania skutecznych środków zapobiegawczych a, co za tym idzie, wszystkich rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Oferowany model oceny ryzyka jest dobierany do specyfiki przedsiębiorstwa i zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

    Copyright © Annikaproject