AUDYTY KILENTOWSKIE I WEWNĘTRZNE

Wszyscy nasi współpracownicy są auditorami uznanych jednostek certyfikacyjnych.
Proponujemy naszym Klientom wykorzystanie bogatego doświadczenia naszych konsultantów do oceny i doskonalenia funkcjonujących u nich systemów zarządzania.
Przeprowadzamy zarówno audity wewnętrzne w przedsiębiorstwach jak i zlecone audity u Państwa dostawców.
Audity te mogą być realizowane przy współudziale pracowników Klienta i mieć charakter szkoleniowy.
Wyniki auditów przedstawiamy w sposób jednoznaczny i czytelny; łatwy do wykorzystania w doskonaleniu procesów i systemu zarządzania organizacji.

Copyright © Annikaproject