AKTUALNOŚCI

3. Nowa międzynarodowa norma ISO 45001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Drugi międzynarodowy projekt normy ISO/DIS 45001.2:2017 został opublikowany. Przewidujemy, że kolejne etapy będą wyglądały następująco:

 • obecnie trwa 4 miesięczny okres przeznaczony na tłumaczenia,

 • w II połowie maja projekt będzie dostępny do przeglądu

 • od wyników głosowania zależał będzie dalszy postęp prac - Jeżeli Drugi Projekt zostanie zaakceptowany i nie będzie wymagany etap Projektu Końcowego publikacja nowej normy ISO 45001 jest przewidziana na listopad 2017. Jeżeli pojawi się wymóg, aby standard ten przeszedł przez etap Projektu Końcowego (FDIS) wówczas termin publikacji zostanie przesunięty na drugi kwartał 2018 roku.
 • Służymy Państwu wsparciem w zakresie szkoleń lub konsultacji, które przygotują Państwa do certyfikacji systemu zarządzania wg ISO 45001.
  Układ i struktura przedstawienia wymagań w normie ISO 45001 będzie taki sam, jak dotychczas wydanych norm ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 i zbliżony do ISO 27001:2012.

  maj 2017

  2. Polskie teksty nowych norm ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015-10) oraz ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015-09) są już dostępne w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego https://sklep.pkn.pl

  Okres przejściowy, w którym obowiązywać będą obydwa wydania norm, zakończy się we wrześniu 2018 roku; certyfikaty wydane w oparciu o poprzednie wydania stracą wtedy ważność.

  Oferujemy Państwu szkolenia – omówienie wymagań norm w ujęciu praktycznym – zarówno dla Kierownictwa firm i organizacji jak i warsztaty dla auditorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania środowiskowego.

  Proponujemy też Państwu wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania zgodnych z nowymi standardami lub dostosowaniu istniejących rozwiązań do nowych wymagań.

  sierpień 2016

  1. We wrześniu 2015 roku opublikowano nowe wydania norm EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – wymagania” oraz EN ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego - wymagania i wytyczne stosowania”

  Organizacje powinny dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań nowych norm; mają na to czas do września 2018 roku.

  Podsumowanie zasadniczych zmian wprowadzonych w powyższych normach znajdą Państwo w naszych artykułach: „Zmiany w normie ISO 9001 wprowadzone w 2015 roku” oraz „Zmiany w normie ISO 14001 wprowadzone w 2015 roku”.

  Zapraszamy do współpracy przy szkoleniu auditorów i kompleksową pomoc we wdrożeniach.

  styczeń 2016

  Copyright © Annikaproject